Over Empericum

‘De naam Empericum is afgeleid van de filosoof en geneeskundige Sextus Empiricus. Een man die, net als ik, ervan overtuigd was dat opgedane praktijkervaring gelijk stond aan academische kennis. Deze overtuiging karakteriseert ons bedrijf is een afspiegeling van onze medewerkers.
Het eerste element in de naam Empericum is empirisch denken. De M aan het eind staat voor Maintenance.

“Sinds 1998 zijn wij het verbindende element tussen de praktijk en de theorie.”Jeffrey Poldervaart, eigenaar.

Empericum verbindt praktijk met de theorie. Met ruime en specialistische ervaring op het gebied van maintenance-, reliability- en projectmanagement zijn wij de kennispartner voor u èn uw medewerkers. Wij bieden u hèt vermogen tot het veranderen van uw maintenance strategie en/of om deze te optimaliseren.

Empericum is de verbindende factor tussen academisch denken en de werkvloer.

Wij hebben ondervonden dat het maintenance denken en doen vaak vanuit de theorie wordt benaderd. De praktische uitvoering is echter een cruciaal onderdeel. Empericum verbindt bij de optimalisatie van uw maintenance de theorie met de praktische uitvoering.

Kennispartners

 
Floricum

SemioticLabs

IES Asset Management

CMS Asset Management